IKU-TOIMINTA

IKU-TOIMINTA

YHDESSÄ-yhdistys sai 2013–2015 Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta monikulttuurisen matalan kynnyksen kohtauspaikan kehittämiseksi ja eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestettiin erilaisia toimintaryhmiä ja tapahtumia.

Tällä hetkellä avointa ryhmätoimintaa rahoittaa STEA. Kohdennettu toiminta-avustus on myönnetty vuosiksi 2016–2019.

IKU-toiminnassa toteutetaan harrasteryhmiä sekä järjestetään säännöllisesti kaikille avoimia tapahtumia. Tavoitteena on lisätä erilaisista taustoista olevien ihmisten kohtaamisia. Ryhmissä pyritään parantamaan osallistujien arjen toimintakykyä ja työelämävalmiuksia.

Avoimet harrastusryhmät ovat kaikille avoimia ja ilmaisia. Syksyn ryhmät käynnistyvät 26.8.2019. Ohjelmassa on liikuntaa, kieltenopiskelua, improvisaatiota ja käsitöitä. Keskiviikkoisin pidetään siestaa yhdessä. Sama viikkokalenteri pyörii jouluun asti. Ryhmiin voi tulla mukaan koska vaan, ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Ryhmiä ohjaavat Aida ja Adriana. Osassa ryhmistä ovat ohjaajina vapaaehtoiset tai palkatut tuntityöntekijät. Tervetuloa rohkeasti tutustumaan!

Osoite

Nisse Kavon Katu 3,
20610 Turku
Puh: +358 44 744 5523
Web: www.yhdessa.org
Email: info@yhdessa.org

YHDESSÄ-yhdistys ry:n KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kohderyhmä: Työttömät, lähinnä pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyneet ja vaikeasti työllistyvät, yli 25-vuotiaat maahanmuuttajanaiset ja -miehet. Lue lisää