Muu toiminta

MAAHANMUUTTAJIEN MIELENTERVEYDEN TUKENA

Yhdessä-yhdistys on mukana Turun ammattikorkeakoulun vetämässä Youme-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien mielen hyvinvointia. Hanke rekrytoi omakielisiä mentoreita välittämään eri yhteisöjen sisällä tietoa mielenterveydestä ja siihen liittyvistä palveluista.

Lisätiedot: Terhi Toppala, puh. 040 483 0954

PALKKATUKI

YHDESSÄ-yhdistykseen työllistetään palkkatuen avulla pitkäaikaistyöttömiä mahdollisuuksien mukaan siivous-, keittiö-, toimisto- ja vahtimestarin töihin.

Voit kysyä lisää tukityöllistymismahdollisuudesta osoitteesta  info@yhdessa.org tai tulla käymään.

TYÖHARJOITTELU

Harjoittelijat toimivat yhdistyksen hallinnoimien projektien tukena tai yhdistyksen perustoiminnan työtehtävissä. IKU-toiminta tarjoaa 1-2 harjoittelijapaikkaa esimerkiksi sosiaalialan tai humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoille vuonna 2019. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan avoimeen toimintaan otetaan maahanmuuttajaopiskelijoita lyhyemmille harjoittelujaksoille heidän oppilaitostensa kautta. Opiskelijat haastatellaan. Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut työharjoittelupaikasta.

Lisätiedot: Duha Elsayed, puh. 044 744 5523

OPPILAITOSYHTEISTYÖ:

IKU-toiminnan puitteissa on järjestetty eri alojen opiskelijoille mahdollisuus tulla suorittamaan projektiluontoisia kokonaisuuksia Yhdessä-yhdistyksessä. Mahdollisuus on monikulttuuristen ryhmien ohjaamiseen ja toiminnan suunnitteluun. Yhteistyötä on tehty Turun Ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoiden sekä Turun AMK:n sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Lisätiedot: Terhi Toppala, puh. 040 483 0954

VAPAAEHTOISTYÖ:

YHDESSÄ-yhdistyksessä toimii vapaaehtoisia. He avustavat ryhmätoimintojen toteuttamisessa ja kulttuuritapahtumissa.

Etsimme jatkuvasti vapaaehtoisia mukaan ohjaamaan ja avustamaan ryhmissä. Vapaaehtoiselta toivotaan motivaatiota työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja sitoutumista toimintaan toukokuuhun 2018 asti. Ryhmät toimivat vapaaehtoisten avulla, ja vapaaehtoisten panos on meille hyvin tärkeä. Erityisesti haemme 30-70-vuotiaita itäturkulaisia, jotka kaipaavat tekemistä vapaa-aikaansa ja haluavat oppia uusia asioita.

Ohjaajilta odotetaan joustavuutta, iloista asennetta ja kärsivällistä otetta ohjaamiseen. Aiempi kokemus ei ole välttämätöntä, innostus ja halu oppia riittää. Vapaaehtoisena toimiminen kannattaa, koska siinä saa tärkeää työkokemusta ohjaamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä. Vapaaehtoisena toimiminen saattaa opiskelijoilla korvata myös osia tutkinnosta.

Lisätiedot: Terhi Toppala, puh. 040 483 0954

Osoite

Nisse Kavon Katu 3,
20610 Turku
Puh: +358 44 744 5523
Web: www.yhdessa.org
Email: info@yhdessa.org

YHDESSÄ-yhdistys ry:n KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kohderyhmä: Työttömät, lähinnä pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyneet ja vaikeasti työllistyvät, yli 25-vuotiaat maahanmuuttajanaiset ja -miehet. Lue lisää