YHDESSÄ-yhdistys ry:n KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Yhdessä-yhdistyksen kuntouttava työtoimintaan käy Turun kaupungin käyttämä 38€ palveluseteli. Asiakkaalla pitää olla päivitetty aktiivisuussuunnitelma työvoimaviranomaisten kanssa, jotta pääsee palveluihimme. Suunnitelma on oltava mukana asiakkaan tullessa yhdistykselle tekemään kuntouttavan työtoiminnan sopimusta!

 

 1. Sisältö
 • Käsityötä ja ompelua: harjoitellaan ja opitaan kädentaitoja, minkä avulla kehitetään tarkkuutta, jaksamista ja kestävyyttä.
 • Keittiötyötä: tutustutaan keittiön eri työtehtäviin, ja samalla harjoitetaan yhteistyökykyä.
 • Suomen kielen oppiminen ja harjoitteleminen: parannetaan suomen kieltä ja kehitetään yhteistyökykyä sekä sosiaalisia taitoja.
 • Arkielämän hyödylliset tiedot: eri asiantuntijoiden luentoja, kuten asumistieto, poliisin info, hammashoito, terveydenhuolto, hygieniatieto, yhteiskuntatiedot, velkaneuvonta jne.
 • Aktivoidaan ja parannetaan kuntoa liikunnan avulla.
 • ATK- taidot: opitaan ja harjoitellaan ATK- perustaitoja sekä CV:n tekoa. Asiakas voi myös tutustua internetin käyttämiseen, kuten nettihakukoneisiin, TE-palveluiden nettisivuun ja suomen kielen oppisivuihin. Totutellaan sähköiseen asiointiin ja valmistaudutaan työelämään.
 • Henkilökohtainen tuki: henkistä tukea henkilön aktivoimiseksi, masennuksen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • Kuntouttavan työtoiminnan aikana on mahdollista tehdä tutustumiskäyntejä eri alojen työpaikoille. Tavoitteena on, että asiakas tutustuu eri ammatteihin ja sitä kautta motivoituu pyrkimään kohti työmarkkinoita.
 • On myös mahdollista osallistua erilaisiin monikulttuurisiin tapahtumiin. Sitä kautta asiakas aktivoi itseään ja voi kehittää sosiaalisia taitojaan.
 • Opitaan ja harjoitellaan työpaikan toimintasääntöjen noudattamista sekä työelämän käytännöllisiä sääntöjä.

 

Kohderyhmä

Työttömät, lähinnä pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyneet ja vaikeasti työllistyvät, yli 25-vuotiaat maahanmuuttajanaiset ja -miehet.

 

Ohjautuminen                                                                        

Turun kaupungin Työpiste ja sosiaalipalvelut ohjaavat asiakkaat palveluun yhteistyössä TE-toimiston kanssa. 

 

Tarvittaessa ota yhteys kuntouttavan työtoiminnan työntekijöihin:

Vastaava toiminnanohjaaja                                                    Toiminnanohjaaja

Tiia Bäcklund                                                                             Mai Trinh Le

045 113 9536                                                                             050 576 5775

Osoite

Nisse Kavon Katu 3,
20610 Turku
Puh: +358 44 744 5523
Web: www.yhdessa.org
Email: info@yhdessa.org

YHDESSÄ-yhdistys ry:n KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kohderyhmä: Työttömät, lähinnä pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyneet ja vaikeasti työllistyvät, yli 25-vuotiaat maahanmuuttajanaiset ja -miehet. Lue lisää